80. rocznica bitwy pod Dachnowem

    W niedzielę 15 września odbyły się uroczystości związane z 80.rocznicą bitwy pod Oleszycami – Dachnowem stoczonej we wrześniu 1939 r. przez żołnierzy 1. pp Korpusu Ochrony Pogranicza pod dowództwem podpułkownika Wojciecha Stanisława Wójcika. Wzięli w nich udział:
- p. Grażyna Zagrobelna - dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie wraz z Nadleśniczymi: Nadleśnictwa Oleszyce - Stanisławem Zagrobelnym, Nadleśnictwa Lubaczów - Robertem Banasiem i Nadleśnictwa Narol - Januszem Skalskim,
- ppłk SG Jacek Kozak – komendant PSG w Lubyczy Królewskiej,
- p. Zdzisław Zadworny – Burmistrz MiG Cieszanów,
- p. Teresa Pamuła – Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego,
- p. Adam Zaborniak – przewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie wraz z radnymi,
- p. Tomasz Róg – dyrektor Muzeum Kresów w Lubaczowie,
- przedstawiciele organizacji kombatanckich,
- społeczność szkolna i mieszkańcy Dachnowa.

    Dowódcą uroczystości był mjr Dariusz Wajda. O godz. 11,30 uczestnicy obchodów spotkali się na placu szkolnym skąd, po uformowaniu kolumny, przeszli do Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. O godz. 12 rozpoczęła się Msza św., którą koncelebrowali: ks. kpt SG Jacek Dzwonek i ks. dr Piotr Kornafel. Uczestniczyły w niej poczty sztandarowe: Urzędu Gminy w Cieszanowie, Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie, Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie, OSP z Kowalówki – Żukowa i Chotylubia, Lasów Państwowych, Koła Związku Sybiraków w Dachnowie, Szkoły Podstawowej im. M. Moralewicz. Poczet sztandarowy oraz pododdział reprezentacyjny pod dowództwem kpt. Marka Soliszewskiego wystawili także funkcjonariusze Straży Granicznej z placówek w Lubaczowie i Horyńcu – Zdroju raz komendy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu.

    Dalsza część uroczystości miała miejsce na placu szkolnym. Po wciągnięciu flagi państwowej na maszt i odegraniu hymnu państwowego obył się apel poległych. Ppłk SG Jacek Kozak przedstawił rys historyczny dotyczący 1. pp Korpusu Ochrony Pogranicza. Po odmówieniu modlitwy pod tablicą pamiątkową zostały złożone wiązanki kwiatów. Kolejnym punktem uroczystości była część artystyczna z udziałem uczniów klasy 4.,5.i 6. Przygotowany pod kierunkiem pań: I. Młodowiec i K. Kłos montaż słowno – muzyczny nawiązywał do tragicznych wydarzeń związanych z II wojną światową. O oprawę muzyczną zadbał p. Paweł Młodowiec. Następnie głos zabrali: p. Grażyna Zagrobelna, p. Teresa Pamuła, p. Zdzisław Zadworny i p. Ryszard Szczudło. Prezes OSP Dachnów dh Witold Cencora odczytał list od Wojewody Podkarpackiego Ewy Leniart.

    Niedzielne uroczystości były nie tylko wyrazem wdzięczności i pamięci o tych, którzy walczyli i oddali życie za Ojczyznę, ale także wspaniałą lekcją historii i patriotyzmu dla młodzieży.

IMG_2521 IMG_2522 IMG_2523 IMG_2524 IMG_2525 IMG_2526 IMG_2530 IMG_2531 IMG_2533 IMG_2534 IMG_2535 IMG_2536 IMG_2537 IMG_2538 IMG_2539 IMG_2540 IMG_2541 IMG_2547 IMG_2551 IMG_2552 IMG_2554 IMG_2555 IMG_2556 IMG_2558 IMG_2562 IMG_2564 IMG_2566 IMG_2571 IMG_2574 IMG_2575 IMG_2576 IMG_2577 IMG_2579 IMG_2582 IMG_2583 IMG_2585 IMG_2586 IMG_2587 IMG_2588 IMG_2589 IMG_2590 IMG_2592 IMG_2593 IMG_2594 IMG_2595 IMG_2600 IMG_2601 IMG_2602 IMG_2603 IMG_2604 IMG_2606 IMG_2610 IMG_2611 IMG_2612 IMG_2613 IMG_2615 IMG_2616 IMG_2617 IMG_2618 IMG_2619 IMG_2620 IMG_2621 IMG_2622 IMG_2624 IMG_2625 IMG_2626 IMG_2627 IMG_2631 IMG_2632 IMG_2633 IMG_2634 IMG_2636 IMG_2637 IMG_2638 IMG_2639 IMG_2640 IMG_2641 IMG_2643 IMG_2644 IMG_2646 IMG_2647 IMG_2648 IMG_2649 IMG_2650 IMG_2651 IMG_2652 IMG_2653 IMG_2654 IMG_2657 IMG_2658 IMG_2660 IMG_2668 IMG_2669 IMG_2671 IMG_2672 IMG_2673 IMG_2674 IMG_2675 IMG_2676 IMG_2684 IMG_2685 IMG_2688 IMG_2690 IMG_2691 IMG_2692 IMG_2693 IMG_2694 IMG_2695 IMG_2696 IMG_2698 IMG_2700 IMG_2702 IMG_2705 IMG_2706 IMG_2707 IMG_2710 IMG_2713 IMG_2715 IMG_2718 IMG_2722 lightbox for MACby VisualLightBox.com v5.9